Budownictwo teletechniczne, w tym:

 • budowa sieci optotelekomunikacyjnych,
 • budowa sieci telekomunikacyjnych miedzianych,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • budowa mikrokanalizacji
 • budowa sieci strukturalnych

Konserwacja oświetlenia drogowego, w tym:

 • prowadzenie stałej konserwacji na podstawie ryczałtu,
 • prowadzenie konserwacji na podstawie rozliczeń tabelkowych,
 • prowadzenie doraźnych prac konserwacyjnych (bez stałej umowy)

- konserwacja obejmuje prace związane z:  zapewnienia świecenia wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, kontroli prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń oświetleniowych, wymiana uszkodzonych elementów,  współpracy z firmami wykonującymi  roboty inwestycyjne, w tym przygotowanie miejsca pracy dla pracowników wykonujących roboty inwestycyjne, bieżącego utrzymywania w sezonie świątecznym oświetlenia iluminacyjnego , Całodobowej obsługi umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę, w tym dyspozycyjność zespołu konserwującego przez 24 godziny na dobę.

Budownictwo elektroenergetyczne, w tym:

 • budowa kablowych linii oświetleniowych
 • budowa kablowych linii elektroenergetycznych
 • budowa oświetlenia etapowo lub całościowo,
 • budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 • finansowanie,
 • montaż instalacji metodą przeciskową,
 • montaż słupów i opraw oświetleniowych
 • montaż rozdzielnic i szaf sterowniczych
 • systemy inteligentnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego, w tym:

 • wymiana opraw,
 • wymiana słupów z wysięgnikami i opraw,
 • modernizacja według przygotowanego koncepcji modernizacji oświetlenia przygotowanej na podstawie audytu,
 • modernizacje etapowe lub całościowe,
 • modernizacje z finansowaniem

Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli, w tym:

 • lokalizacja uszkodzeń,
 • naprawa uszkodzeń,
 • wymiana kabla,

Iluminacje

 • Dostawa i Montaż iluminacji świetlnych – sprzedaż oraz wynajem
 • Odnośnik do zakładki Iluminacje

Sygnalizacja świetlna, w tym:

 • Serwis i konserwacja sygnalizacji świetlnych,
 • umowy na serwis na podstawie ryczałtu, tabelki,
 • naprawa doraźna,

Paszportyzacja/ Audyt

 • Inwentaryzacja, paszportyzacja i audyt urządzeń elektroenergetycznych

Wynajem Sprzętu

 • Podnośniki koszowe na wynajem.

Inne

 • Projektowanie w zakresie budownictwa elektroenergetycznego i teletechnicznego
 • Badania i pomiary instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Kosztorysowanie robót elektroenergetycznych
 • Konsultacje w zakresie przedmiotowych prac