Budownictwo teletechniczne, w tym:

  • budowa sieci optotelekomunikacyjnych,
  • budowa sieci telekomunikacyjnych miedzianych,
  • budowa kanalizacji teletechnicznej,
  • budowa mikrokanalizacji
  • budowa sieci strukturalnych