Inne

  • Projektowanie w zakresie budownictwa elektroenergetycznego i teletechnicznego
  • Badania i pomiary instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
  • Kosztorysowanie robót elektroenergetycznych
  • Konsultacje w zakresie przedmiotowych prac