Konserwacja oświetlenia drogowego, w tym:

  • prowadzenie stałej konserwacji na podstawie ryczałtu,
  • prowadzenie konserwacji na podstawie rozliczeń tabelkowych,
  • prowadzenie doraźnych prac konserwacyjnych (bez stałej umowy)

- konserwacja obejmuje prace związane z:  zapewnienia świecenia wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, kontroli prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń oświetleniowych, wymiana uszkodzonych elementów,  współpracy z firmami wykonującymi  roboty inwestycyjne, w tym przygotowanie miejsca pracy dla pracowników wykonujących roboty inwestycyjne, bieżącego utrzymywania w sezonie świątecznym oświetlenia iluminacyjnego , Całodobowej obsługi umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę, w tym dyspozycyjność zespołu konserwującego przez 24 godziny na dobę.