Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego, w tym:

  • wymiana opraw,
  • wymiana słupów z wysięgnikami i opraw,
  • modernizacja według przygotowanego koncepcji modernizacji oświetlenia przygotowanej na podstawie audytu,
  • modernizacje etapowe lub całościowe,
  • modernizacje z finansowaniem