Sygnalizacja świetlna, w tym:

  • Serwis i konserwacja sygnalizacji świetlnych,
  • umowy na serwis na podstawie ryczałtu, tabelki,
  • naprawa doraźna,